Tips voor het berekenen van procenten

Tips voor het berekenen van procenten

april 12, 2021 0 Door Tom Hoovers

Het rekenen met procenten kan best lastig zijn. In deze tekst zal ik je uitleggen wat percentages precies zijn en hoe je ze kunt gebruiken!

Wat is een procent?
Het woord procent is oorspronkelijk Latijns en betekent “per honderd.”
1 procent is dan ook 1 per 100, 1 van de 100 of 1/100 (1 honderdste deel).
Een procent (of percentage) is een deel. Net als bij een breuk is een procent dus een deel van een geheel. We gebruiken percentages dan ook om delen/gehelen uit te kunnen rekenen. Percentages schrijf je met een procent teken: %. Het percentage is precies hetzelfde als de noemer bij een breuk met 100.

Voorbeeld:
10% is gelijk aan 10/100
100% is gelijk aan 100/100

100 procent is dus alles en heeft 100 delen van 1 procent. Je kan het ook zien als 100 hokjes en 1 procent is 1 hokje.

Voorbeeld:
Op een verjaardag is er een taart. Je bent in totaal met 5 mensen. De taart moet dus in 5 stukken verdeeld worden, anders is het niet eerlijk. Dan zeggen we dat iedereen 1/5 van de taart krijgt, oftewel één vijfde.

Procenten berekenen
We leren dus twee manieren om procenten op te schrijven. We hebben het percentage (10%) en breukgetal (1/10). We doen dit omdat je bij een breukgetal geen komma getal mag gebruiken. 12,5/100 bestaat niet, dat is dan dus 12,5%.

Er zijn drie soorten sommen bij het rekenen met procenten.
– Sommen waarbij je de 100 procent weet en je het deel percentage moet berekenen
– Sommen waarbij je het deel weet en de 100 procent moet uitrekenen
– Sommen waarbij je 2 getallen weet en het percentage moet uitrekenen

Als je een percentage moet uitrekenen schrijf je eerst een breuk met 100 in de noemer. Daarna vereenvoudig je de breuk met 100 in de noemer tot het kleinst mogelijke.

Voorbeeld:
Er zitten 25 kinderen in de klas, hiervan zijn er 18 een meisje. Hier moet je de procenten berekenen van hoeveel procent er meisje is in deze groep.

Het totaal aantal kinderen is 25, dus vanaf dit getal reken je naar de 100 (%). 25×4 = 100. Als je dit vermenigvuldigt, moet je dat ook met de 18 doen. 18×4 = 72. Dit betekent dat 72 procent meisje is.

Dit was een voorbeeld waarbij je 2 getallen weet en het percentage moet uitrekenen.